Lisbeth R.

 

Navn: Lisbeth 

By: Kragelundvej, Bække

 

Mit navn er Lisbeth og jeg er fra 1960. Jeg har været dagplejer siden februar 1995. Jeg er gift med Lars og vi har 5 voksne udeboende børn, 5 svigerbørn og indtil videre 5 små børnebørn. Min mand er folkepensionist og meget glad for børn.

Vi bor på landet, hvor vi har et minilandbrug. Vi har en kæmpe have og et stort indhegnet område, hvor børnene frit kan boltre sig.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg interesserer mig meget for bevægelse og leg.

Jeg har været på mange forskellige kurser gennem årene. Bl.a.:

  • Flere kurser for præmaturbørn.
  • Førstehjælpskurser til småbørn.
  • Forældresamarbejde.
  • Styrket pædagogisk læreplan

og mange flere.

Hverdagen i dagplejen

Det er meget vigtigt for mig, at børnene føler sig trygge hos mig/os. Det er børnenes behov, der kommer i første række. Det er også meget vigtig for at hvert barn bliver set og hørt og at skabe rammer, så barnet udvikler sig, så meget som det nu kan.

Vi følger årets gang i naturen rundt omkring os. Ved gentagne besøg i drivhuset, blomster haven, køkkenhaven og skoven. Vi snakker om alt det vi ser. V henter og bruger afgrøderne fra køkkenhaven, drivhuset og bærbuskene. Vi besøger naboernes dyr. Vi er med i legestuen. Min legeplads er fyldt med naturlige motoriske udfordringer. Vi bruger kroppen rigtig meget gennem dans, sanglege, hop, løb, gynge, vippe, rutsje, trille, kravle om.

Det gode forældresamarbejde er meget vigtig for mig og jeg ønsker at vi får en åben og ærlig dialog, der givet grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til mig.