Malene Preston

 

Navn: Malene Preston

Adresse: Kragelundvej 8A, 6622 Bække

Mail: masp@vejen.dk

 

Mit navn er Malene og jeg er født i 1982. Jeg har været dagplejer siden juli 2010.

Jeg er gift med Michael og sammen har vi har 3 hjemmeboende børn, Hjalte (2005), Frederik Emil (2019) og Thea (2012).

Vi bor på landet med skoven som baghave. Vi er meget ude og børnene hjælper med at passe høns og kaniner. Vi har desuden kat og hund.

 

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg interesserer mig meget for at hele dagen indeholder læring igennem leg blandt andet via udeliv, motorik, digitale medier mm. Børnene bidrager til vigtige elementer hele dagen herunder borddækning, opvask, tømme vaskemaskine mm. Det styrker deres selvværd og selvfølelse og de bliver en stor betydning for børnegruppen. Jeg har desuden særlig kompetencer indenfor præmature børn.

Jeg har følgende kurser:

  • Dagplejens grunduddannelse
  • Leg og læring med digitale medier i dagtilbud
  • Børns kompetenceudvikling
  • Kollegial supervision
  • Planlægning af pædagogiske aktiviteter
  • Arbejdet med for tidligt fødte børn
  • Arbejdet med lavaffektive metoder - Low arousal
  • Den styrkede pædagogiske læreplan

 

Hverdagen i dagplejen

Jeg planlægger dagen så børnenes behov kommer i første række. Det er vigtigt for mig at skabe rammer, så hvert barn udvikler sig så meget, som det kan.

Vi går i skoven, leger ude, passer dyr, læser og synger.

Børnene og jeg arbejder rigtig meget med at være gode kammerater. Jeg opfordrer børnene til at hjælpe hinanden og sige fra på en god måde.

Forældresamarbejdet er vigtigt for mig, og jeg ønsker at vi får en åben og ærlig dialog, der giver grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt.

Du er velkommen til at kontakte mig på mail hvis du har spørgsmål til mig.