Anja Lund Potter

Navn: Anja Lund Potter

Adresse: Paxvej 67, 6650 Brørup

Mail: alpo@vejen.dk

 

Mit navn er Anja og jeg er født i august 1984. Jeg har været dagplejer siden oktober 2018. Jeg er gift med Allan og vi har til sammen 4 børn - Magnus (2009) og William (2014), derudover har jeg to bonuspiger, Sofie (2002) og Marie (2006).

 

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Vi har et dejligt stort hus samt gode udearealer. Jeg interesserer mig meget for motorik, udeliv samt relationer i samspil. Jeg er uddannet pædagog i 2010 og er endvidere uddannet Marte Meo terapeut. Jeg har deltaget i mange kurser vedr. motorik, sprog mm.

  • Professionsbachelor i pædagogik
  • Marte Meo terapeut
  • Førstehjælpskursus
  • Neuroaffetiv kursus
  • Sundhedsaktør
  • Barnet i balance
  • Sprog for 0-3 årige

 

Hverdagen i dagplejen

I mit daglige arbejde med børnene, er det vigtigt for mig at alle bliver set og hørt. Jeg planlægger min dagligdag ud fra børnenes initiativer, og skaber trygge rammer ud fra dette. Barnets udvikling og trivsel er altid i fokus. For mig er det vigtigt, at det enkelte barn føler, at jeg er nærværende og omsorgsgivende, så de føler sig trygge i mit hjem.

Hos mig vægter vi udelivet højt. Vi bruger nærområderne, legepladser, skov mm. Jeg arbejder meget med sprog samt barnets motorik - vi læser, synger, laver motorikbaner, leger og meget mere. Derudover er jeg meget opmærksom på at benævne, bekræfte samt følge det enkelte barns initiativer.

Det er rigtig vigtigt for mig, at der er et godt forældresamarbejde. Hvis I som forældre er trygge er jeres barn også trygt. Man kan altid spørge og undre sig, sammen skal vi have en god og ærlig dialog, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for jeres barn.