Susanne van Norde

Navn: Susanne Van Norde

Adresse: Vesterled 71, Brørup

Mail: svn@vejen.dk

 

Jeg hedder Susanne og er årgang 1966. Jeg har været dagplejer siden maj 1997.

Jeg er gift med Jens, og vi har sammen 3 voksne børn, som alle er flyttet hjemmefra.

Jeg bor i et stort hus, hvor min dagpleje har garderobe og 2 store lyse rum, hvor der er plads til at tumle, lege og fordybelse. Jeg har en dejlig lukket have, som er en stor legeplads. 

Jeg har barnevogn med sele og dyne, som kan lånes i hele dagplejeperioden, og som står inde døre.

 

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg interesser mig særligt for rim og remser, sang, udeliv, sprog, motorik, leg og bevægelse.

Jeg har kursus i følgende:

  • Styrket pædagogisk læreplaner
  • Grunduddannelse som dagplejer
  • Førstehjælpskursus til småbørn
  • Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud
  • Børns kompetenceudvikling 0-5 år
  • Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal.
  • Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde

 

Hverdagen i dagplejen

I min dagpleje skal der være plads til alle, og alle skal være en del af fællesskabet. Det er vigtigt for mig, at hvert barn bliver set og hørt. Det er ligeledes vigtigt for mig, at hvert barn udvikler sig så meget, som det kan. Jeg følger barnet spor, så barnet er med til at skabe vores hverdag, og jeg giver dem plads til ro og fordybelse.

Her skal der være tryghed, genkendelighed, nærvær og et rart sted at være.

Mine fokus områder er samspil, sang, rim og remser, naturen, selvhjulpenhed og sproglig udvikling.

Vi går på opdagelse i haven, på Trampestien og i skoven. Vi laver rytmik og sanglege.

Vi cykler, løber, leger med sand og vand, tager en tur på den store og lille rutsjebane, gynger, spiller bold, og følger med i, hvad der sker i haven i de fire årstider. Der dannes gode kammeratskaber i vores aktiviteter.

Det er vigtigt for mig, at have et åben og ærligt forældresamarbejde, og et samarbejde med gensidig respekt. Er I forældre trygge, skaber det ro og tryghed for Jeres barn.

I er velkommen til at kontakte mig på mail, hvis I har spørgsmål til mig.