Lene Sørensen

Navn: Lene Sørensen

Adresse: Kirkebakken 2, 6683 Føvling

 

Velkommen i min dagpleje.

Mit navn er Lene og jeg er født i 1975. Jeg har været dagplejer siden 2013. Jeg bor midt i Føvling by med Robert og vores fire børn. Mit hjem er røg og dyrefrit. Indenfor har jeg et dejligt stort legeværelse og udenfor har jeg en lukket have med sansegynger, legehus, sandkasse osv.

 

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

I min dagpleje lægger jeg stor vægt på at både børn og forældre føler sig trygge og velkomne. Jeg møder børnene hvor de er og de bliver set, hørt og mødt med omsorg. Børnene får en tryg, kærlig og overskuelig dag fra en nærværende og omsorgsfuld dagplejer. Jeg prioritere udeleg, motorisk udfoldelse, sprogtilegnelse og at børnene bliver så selvhjulpne som muligt, samtidig med at vi har det hyggeligt og sjovt. 

Jeg har løbende deltaget i kurser som Vejen kommune har tilbudt. Det er blandt andet grunduddannelsen for dagplejer, de styrkede pædagogiske læreplaner, førstehjælpskursus til små børn og planlægning af pædagogiske aktiviteter.

 

Hverdagen i dagplejen

Dagen i min dagpleje bliver tilrettelagt ud fra børnenes aldre, årstid og de styrkede pædagogiske lærerplaner. Jeg værdsætter udeliv højt, og vi er stort set ude hver dag. Vi leger i min have, tager på sportspladsen, besøger børnehavnes legeplads, tager på cykeltur ud i det blå hvor vi altid ser og snakker om det vi oplever.

Indenfor læser vi bøger hvor vi blandt andet benytter dialogisk læsning, synger masser af sanglege, læser rim og remser, høre musik, danser, er kreative, bager boller og leger også frit. Leg er vigtig for børnenes udvikling og sociale relationer.

Vi tager i heldagslegestue hvor vi møder andre dagplejere og dagplejebørn. Vi besøger børnehaven i Føvling så børnene kender stedet inden børnehavestart.

Jeg ligger stor vægt på et godt forældre samarbejde med åben dialog. Jeg glæder mig til at invitere jer indenfor i min dagpleje.