Signe og René Jørgensen

Navn: Signe og René Jørgensen

Adresse: Holleskovvej 24, 6683 Føvling

Mail: Signe: sisj@vejen.dk

Mail: René: reoj@vejen.dk

 

Hjemme hos os er vi en stordagpleje.

I vores hjem vil I møde Signe, født 1983, som har været dagplejer siden november 2012 og René, født 1977, der har været dagplejer siden maj 2018.

Sammen har vi 2 hjemmeboende børn, Lasse (2011) og Mark (2007).

Vi bor på et nedlagt landbrug med en stor have, hvor børnene kan muntre sig og opleve naturen. Vi har gynger, rutsjebane osv.

Vores hjem er et allergivenligt dagplejehjem (ikke-ryger og ingen dyr)

 

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Vi interesserer os meget for bevægelse, leg og motorik. Igennem gymnastik og forhindringsbaner kan børnene udforske kroppen og styrke deres balance/motorik, alt efter vejret laver vi aktiviteten inde eller ude. For os er det vigtigt, at børnene lærer glæden ved at skabe ting. Det gør vi gennem kreativiteten.


Desuden har vi været på følgende kurser:

  •  Styrket pædagogiske læreplaner
  • Grunduddannelse som dagplejer
  • Førstehjælpskursus til småbørn
  • Præmatur kursus
  • Børn med nedsat hørelse og høreapparat

 

Hverdagen i dagplejen

Vi vægter udelivet meget og er stort set ude hele året, i al slags vejr. Her vil børnene opleve de forskellige vejrtyper og glæden ved naturen f.eks. ved at hoppe i vandpytter og røre ved insekter. Vi cykler ture på vores el-cykler, hvor vi snakker om alt vi ser. På cyklen øver vi sprog, ved at snakke om dyr, traktor, blomster osv, som vi ser.

Byens legepladser bliver også besøgt.

Nærvær, tryghed og anerkendelse er vigtigt i vores dagpleje. For at børnene kan udvikle sig personligt og socialt, er det vigtigt at de føler sig trygge. Specielt ved Præmature børn, skal rammerne være rolige og overskuelige.

I legestuen og ved at tage på besøg ved kollegaer, udvikler børnene evnen til at kunne rumme andre børn og voksne. Skal børnene i gæstedagpleje, vil de kunne kende dagplejeren og være trygge det nye sted.

Et åbent og ærligt forældresamarbejde vægtes højt i vores dagpleje.