Ulla Hansen

 

Navn: Ulla Hansen

Adresse: Nørregade 86, 6670 Holsted

Mail: unlh@vejen.dk

 

Mit navn er Ulla, jeg bor på en lille nedlagt ejendom i udkanten af Holsted, sammen med min kæreste Michael. Mine egne børn Ida og Mads er voksne og begge flyttet hjemmefra. Jeg er årgang 1964 og har været dagplejer siden 1/12 1999.

 

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

For at udvide mine kompetencer har jeg været på de kurser som dagplejen har tilbudt, bl.a.

  • Børns leg
  • Børns motorik, sansning og bevægelse
  • Børn og natur
  • Forældresamarbejde
  • Kompetencekurser
  • Den styrket pædagogisk læreplan
  • Førstehjælp til små børn

Jeg har taget et grundforløb i Marte Meo (samtaleform for at højne selvtillid og selvværd hos barnet) og sidst har jeg taget et kursus i mindfulness for dagplejere.

Fra 2009-2010 tog jeg uddannelsen til pædagogisk assistent 

Min dagpleje bygger på: tryghed, åbenhed, forældre samarbejde, glæde, læring og velvære.

I min dagpleje lægger jeg stor vægt på, at både børn og forældre føler sig trygge, at vi er åbne overfor hinanden og får skabt et godt samarbejde omkring barnet, så både små og store føler glæde ved at komme hos mig, samt at jeg får skabt et godt læringsmiljø for børnene.

Jeg arbejder ud fra de seks læreplanstemaer under den styrkede pædagogiske læreplan, dog er mine store interessefelter børnenes sproglige udvikling og tilegnelse, sociale kompetencer, udeliv samt mindfulness i børnehøjde.

 

Hverdagen i dagplejen

Dagligdagen tager meget udgangspunkt i børnegruppen, både i forhold til alder, udvikling, interessefelter, samt årstiden. 

Vi er i heldagslegestue hver 14. dag. Vi besøger børnehaverne, har hallen til rådighed ca 1 formiddag hver 14. dag, vi besøger biblioteket, leger på vores legeplads, tager på cykelture med æbler og gulerødder op til rådyrene, besøger bondemanden eller måske en anden dagplejer, måske smører vi en madpakke og cykler i skoven. Vi går også ture på marken lige udenfor døren og følger glædeligt med i bondemandens arbejde på marken ... især maskinerne er spændende.

Inde aktiviteter kan F.eks. være - sang, sanglege, dialogisk læsning, redskabsbane, leg, bagning, vi laver æblegrød, tager fodbad, får massage, hører afslappende musik og laver dyre yoga, maler, tegner og laver lege med f.eks. farverne i fokus. Vi hygger/ arbejder med forskellige kufferter alt efter børnegruppen - det kunne fleks være bondegårdens dyr, maskiner, farver, kroppen, mad osv. 

Jeg lægger vægt på at være synlig for børnene og udvise nærvær, anerkendelse og forudsigelighed for at skabe et trygt miljø.

For yderligere interesse er I altid velkommen til at rette henvendelse.