Tove Bertelsen

 

Navn: Tove Bertelsen

Adresse: Galgetoften 48 6630 Rødding

 

Mit navn er Tove og jeg er født i 1959. Jeg har været dagplejer siden 2006. Jeg er gift med Alex og vi har 2 børn og 5 børnebørn. Vi har en lille legeplads med et legehus og gyngestativ. Vi bor tæt på legepladsen og i gå afstand til skoven.

Jeg interesser mig meget for bevægelse og leg, samt udeliv og naturen. Jeg har særlig stor interesse for børns motorik og deres sprogtilegnelse.

 

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

  • Styrket pædagogisk læreplan
  • Grunduddannelse som dagplejer
  • Førstehjælpskursus for små børn
  • Marte Meo kursus
  • Børn og natur

 

Hverdagen i dagplejen

For mig er det vigtig, at børnene trives, at de er glade og at de udvikler sig i deres eget tempo. Vi går mange ture i skoven. Det er godt for deres motorik og jeg udfordre børnene til at bruge kroppen, når vi er i skoven. Vi hopper, kravler, tumler, triller, løber og leger. Vi snakker om de ting vi ser på vores vej og det vi oplever -jeg sætter ord på alt, da det styrker deres sprogtilegnelse. Vi danser og synger også rigtig meget.

Forældresamarbejdet er vigtig for mig og jeg ønsker, at vi får en åben og ærlig dialog, der giver grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.