Susanne Uth Lauridsen

 

 

Navn: Susanne Uth Lauridsen

Adresse: Ellestrup 65, 6600, Vejen

Mail: sul@vejen.dk

 

Jeg hedder Susanne, jeg er født i 1959 og har været dagplejer siden juli 1985. Min mand hedder Steen.

Vi har tre børn der alle er flyttet hjemmefra.

Jeg har gennemført følgende kurser:

 • Grundkursus for dagplejere
 • Suppleringskursus for dagplejere
 • Højere forberedelses eksamen i psykologi
 • AMU kursus i børns leg
 • AMU kursus i samspil og relationer i pædagogisk arbejde
 • Grundkursus i læreplaner
 • Præmatur – for tidligt fødte børn
 • Grundkursus i førstehjælp
 • Kursus i - Den styrkede pædagogiske læreplan

 Det er vigtigt for mig at:

 • Børnene bliver set og hørt
 • Give børnene tryghed, anerkendelse, omsorg, tillid, nærvær, læring, udvikling, dannelse og genkendelighed
 • Give børnene glæde og venskaber

Hos mig kan vi gå på opdagelse i naturen, bruge vores krop og sanser.

Vi laver puslespil, ordkort, har om former og farver. Vi lærer sanglege, rim og remser, danser, synger og hører musik.  Vi læser dialogisk læsning og meget mere.

En dag hver tredje uge er vi i legestue hvor børnene bl.a. lærer at være sammen i en større gruppe.

For mig er det vigtigt at have et godt samarbejde med forældrene, at vi er åbne og ærlige overfor hinanden.

Hilsen Susanne