Tanja Sterup

 

Navn: Tanja Sterup 

Adresse: Mågevej 40, 6600 vejen 

Mail: ts@vejen.dk

 

Mit navn er Tanja Sterup, jeg er født i 1986. Jeg bor i et dejligt hus sammen med min familie bestående af min mand Steffen og vores 3 børn, Anna (2012), Mads (2014) og Thea (2019).

Jeg har været ansat som dagplejer siden 2013, hvor jeg forinden har uddannet mig professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i fysisk aktivitet.

I dagpleje hos mig er nærvær, selvværd og relationer nøgleord. Vi griner og tumler og finder på sjove ting. Vi synger og danser og udfordrer vores motorik og sanser. Der er tid til fordybelse, åndehuller og leg. Vi nyder udelivet, hvor der er højt til loftet og motorikken udfoldes.

Igennem min tid som dagplejer har jeg deltaget i følgende kurser:

  • Styrket pædagogisk læreplan
  • Digital agent (hvordan bruges teknologi som pædagogisk redskab)
  • Grunduddannelse som dagplejer 
  • Førstehjælpskursus til små børn 
  • Præmatur kursus 

Mental sundhed og i forlængelse heraf opbygning af selvværd og gå på mod, er noget jeg brænder for i mit arbejde med det enkelte barn, både i samspil med mig, samt i de sociale relationer i gruppen. Det gør jeg bl.a. ved at møde barnet anerkendende, udfordrer det passende i løbet af dagen efter dets udvikling, være nysgerrig sammen med barnet samt følge dets initiativer. Jeg er i forlængelse heraf, optaget af at sætte ord på barnets følelser i de udfordringer og succesoplevelser, det møder i løbet af dagen hos mig. Jeg brænder for at vække børnenes nysgerrighed, for når man oplever noget er spændende og giver mening, øges læring og udvikling.

Jeg er en del af en heldagslegestue hver 3.uge, hvor børnene vænner sig til at være en del af en større børnegruppe. Derudover tager vi gerne på ture ud af huset i det omfang, det giver mening.

Dette var et lille udpluk af mig som dagplejer. Jeg håber det har vækket din nysgerrighed.