Vibeke H.

Navn: Vibeke

Adresse: Mannehøj, Vejen

 

Mit navn er Vibeke, og jeg er født i 1984. Jeg har været dagplejer siden august 2023.

Jeg er gift med Mads, og vi har 6 hjemmeboende børn, Emilia (2009), Andrea (2010), Malias (2010), Malick (2013), Mattie (2013) og Benjamin (2014).

Vi har en dejlig have, og en god stor træterrasse hvor børnene kan boltre sig. Vi bor i et lukket villakvarter, med mange gode legepladser.

Der er plads til barnevognene kan stå inde om natten.

Jeg er udlært frisør, har de sidste par år arbejdet med udfordrede børn, med bl.a. autisme, ADHD og OCD.

Jeg er en smilende person, der tager tingene, som de kommer. Vigtige værdier for mig som menneske er ærlighed og ordentlighed.

Særlige kompetencer/erfaringer

Jeg interesserer mig meget for at styrke børns selvværd, og lægger vægt på at støtte børnenes selvhjulpenhed på vej. Jeg har fokus på de enkelte børns behov, og hvor de er i deres udvikling.

Det er vigtigt for mig, at børnene får en struktureret hverdag, med plads til små ændringer, som deres nervesystem kan være med på.

Jeg vil skabe rammer for at børnene trives og er trygge, da trivsel og tryghed er vigtig, for at børnene kan opnå den bedst mulige udvikling og læring.

Jeg holder mig løbende opdateret, med de kurser som Vejen kommune tilbyder.

Hverdagen i dagplejen:

Jeg planlægger dagen, så børnenes behov kommer i første række. Det er vigtigt for mig, at alle børn føler sig set og hørt. Det er vigtigt for mig at skabe rammer, så alle børn udvikler sig så meget, som det kan.

Vi går i skoven, på biblioteket, ud til ænderne og snakker om det vi ser og oplever. Min have er indrettet med motoriske udfoldelser på børnenes niveau.

Børnene og jeg arbejder rigtig meget med krop og bevægelse, jeg udfordrer børnene til at bruge kroppen, vi danser, synger, hopper, kryber, løber, triller, mm. hver dag. Vi udfolder os kreativt.

Alle dagligdags gøremål er i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan for dagtilbud.

Forældresamarbejdet er vigtigt for mig, og jeg ønsker at vi får en åben og ærlig dialog, der giver grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt. Du er velkommen til at kontakte mig på mail, hvis du har spørgsmål til mig.