Troldehuset

Funktion Navn Telefonnr. E-mail 
Pædagogansvarlig Pia Kyhnel 79 96 63 96 piaky@vejen.dk
Personaleansvarlig Charlotte Jensen 79 96 63 15 cj@vejen.dk