Betalingsbetingelser

Der betales forud. Forældrebetalingen forfalder til den 1. i måneden. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 3. i måneden.