Dagplejens mål

Dagplejen er barnets andet hjem, hvorfor tilknytning mellem barn og dagplejer er særdeles betydningsfuld

Dagplejen har følgende mål:

  • At udvikle trygge, tillidsfulde og sociale børn med højt selvværd og stor livsglæde
  • At inddrage barnet i dagligdagens pligter (f.eks. at skulle tømme opvaskemaskine), da det at føle sig værdsat, er en grundlæggende forudsætning for at kunne indgå i relationer til andre
  • At skabe et lærende miljø for det enkelte barn, med passende udfordringer
  • At være med til at give barnet sunde vaner, i form af kosten og lyst og mod til at bevæge sig, samt at kunne mestre ting selv, f.eks. at tage jakken på
  • At sikre, at alle børn og forældre oplever sig inkluderet
  • At fremme børns præstationer, så de bliver så dygtige som de kan
Tryghed, trivsel, leg og læring fremmes via nærværende og omsorgsfulde voksne, der anerkender barnet, for den barnet er

I vil altid opleve at dagplejere og pædagoger:

  • Er nærværende, omsorgsfulde, engagerede og ansvarlige
  • Er fyldt med humør, glæde og empati
  • Er respektfulde overfor andre mennesker og har forståelse for forskellighed
  • Er faglig kompetente
Vi forstår inklusion som, at alle børn oplever sig som aktive og betydningsfulde medlemmer af fællesskabet