Dagplejepædagogens rolle

Dagplejepædagogen skal sikre at den pædagogiske kvalitet i dagplejen er i udvikling. Der er et kontinuerligt fokus på dagplejerens trivsel og motivation for læring, igennem anerkendende dialog og professionel sparring. Nyeste tiltag på faglig udvikling er indførelse af dialogisk læsning og samtaler i hverdagen og børns motorik.

Der er altid et særligt fokus på inklusion - ingen børn må opleve ikke at være en værdifuld aktiv del af fællesskabet.

Dagplejepædagogen aflægger regelmæssige tilsyn i dagplejehjemmet og i legestuen, for at yde sparring, følge op og sætte nye mål.

Sammen med dagplejeren følges det enkelte barns udvikling og samspil i børnefællesskabet. Hvis et barns udvikling skaber bekymring, vil du altid blive kontaktet enten af dagplejeren eller af dagplejepædagogen.

Endvidere vejleder dagplejepædagogen, dagplejerne forældre- og kollegasamarbejde.

Dagplejepædagogen skal sikre, at dagplejerne arbejder ud fra gældende lovgivning, såsom pædagogiske læreplaner og politikker for dagplejen i øvrigt.

Du er altid velkommen til at kontakte dagplejepædagogen om dit barns trivsel og udvikling i dagplejen