Fleksibel åbningstid

Formålet med fleksible åbningstider er, at imødekomme forældrenes forskellige behov for åbne-/lukketider hos dagplejeren.

Ordningen tager udgangspunkt i dagplejerens faste åbne-/lukketider og giver mulighed for fleksibilitet, såfremt alle forældre er indforståede med ændringerne. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed om månedens åbningstider, er det dagplejerens faste åbne-/lukketider der fortsat er gældende. 

Åbningstiderne aftales i dialog med dagplejeren. Alle forældrene giver individuelt udtryk for deres ønsker og behov til dagplejeren, som derefter koordinerer og giver forældre besked om månedens åbningstider. 

Dagplejerens arbejdstid på 48 timer om ugen opgøres månedsvis. Det vil sige, at forældrene er sikret en gennemsnitlig åbningstid på max. 48 timer pr. uge, over en måned. Arbejdstiden kan variere over de enkelte uger. En uge kan åbningstiden eksempelvis være 51 timer, mens de tre resterende uger i måneden er åbningstiden 47 timer. Ændringer af åbningstiderne planlægges for en måned af gangen. 

Fleksible åbningstider er en gensidig ordning. Dagplejeren har ligeledes mulighed for at benytte fleksible åbningstider såfremt det er foreneligt med forældrenes behov. 
Forældrenes behov vægtes altid højest.