Forældrevejledning i dagplejen

I dagplejen har vi stor erfaring i at stimulere, støtte, opdrage og anerkende børn. Er du som forælder usikker på din forældrerolle, og ønsker at forbedre samspillet, mellem dig og dit barn, vil vi gerne hjælpe. Vi kan også oplyse om kommunens forskellige tilbud, for eksempel om åben anonym rådgivning.