Opstartsmøde

Formålet med opstartsmødet er først og fremmest at etablere et godt forhold mellem dig som forælder, dit barn og dagplejeren. Du kan her få et indtryk af dagplejehjemmet, så du trygt kan aflevere dit barn.

Samtidig er det vigtigt, at du benytter mødet til at fortælle dagplejeren så meget som muligt om dit barn - om dets udvikling og reaktioner, vaner og evt. sygdomme, så dagplejeren fra starten har mulighed for at opfylde barnets individuelle behov. Det er vigtigt, at du fortæller om dine forventninger og ønsker.

Den tilsynsførende pædagog fra området er tilstede under opstartsmødet og vil fortælle overordnet om dagplejen.