Pasningstilbud

Dagplejen er en del af Vejen Kommunes pasningstilbud for børn i alderen 0-3 år, +/- 3 måneder.

Den kommunale dagpleje finder du, i dit lokalområde, der hvor du og dit barn er vant til at færdes. For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær ved at skabe tætte relationer til få voksne. Dit barns trivsel er en forudsætning for at kunne udvikle sig og lære at mestre livet. 

I dagplejen er vi ca. 175 dagplejere og 9 dagplejepædagoger. Vi arbejder hver dag på at omsætte visioner og ny faglig viden til praksis og dermed skabe de bedst mulige betingelser for hvert enkelt barn. Gennem samarbejde, vidensdeling og pædagogisk tilsyn, sikrer vi en høj faglig standard, der skaber arbejdsglæde og faglig stolthed.

Vi ønsker at invitere dig som forælder med i det samarbejde, da du har vigtig viden om dit barn. Vores fælles samarbejde er afgørende for dit barns trivsel, udvikling og læring i den tid, det er i dagplejen.

Et tæt og tillidsfuldt samarbejde er en forudsætning for dit barns trivsel i dagplejen.

Som kommunal dagpleje indgår vi i samarbejde med sundhedsplejen, fysioterapeuter, tale-hørekonsulenter, pædagogiske konsulenter, daginstitutioner, m.fl. da vores formål er at sikre dit barn det gode børneliv, gennem en faglig indsats, der har barnet som omdrejningspunkt.

Sammen skaber vi sammenhæng og genkendelighed for dit barn, når det skal i børnehave.