Relationer og pædagogik

For at sikre dit barns trivsel, leg, udvikling og læring er det betydningsfuldt at støtte dit barns relationer både til egen dagplejer og børnene, samt til de øvrige børn og voksne i gruppen. Dette styrker dit barns sociale og personlige kompetencer og sikrer tryghed og trivsel i andre børnefællesskaber, herunder gæstedagplejen.

Dagplejerne mødes jævnligt med hinanden i deres gruppe. Det er lidt med forskel, hvilke rammer der er til rådighed, men vi forsøger at gøre det bedst muligt ud fra de lokale muligheder, der er til stede. 

Fra 2013 har sundhedsplejen og dagplejen iværksat et nyt tiltag, hvor dit barn vil blive trivselsvurderet. Til hjælp til dette, bruger vi nogle refleksionsspørgsmål. Hvis dette vækker den mindste bekymring, vil du som forælder altid blive inddraget, så vi i samarbejde kan lægge en handleplan.