Samarbejde hjem/dagpleje

Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt.

Det er af stor betydning, at du løbende drøfter dit barns trivsel og udvikling med din dagplejer og at der i det daglige er tid til at udveksle nyttig information om dit barns søvn, kost, oplevelser eller andet. Dagplejepædagogen og din dagplejer er i løbende kontakt vedrørende dit barns udvikling og dit barns relationer i fællesskabet.

Er der behov for en uddybende dialog i forhold til dit barn eller andet, er der mulighed for at afholde et møde hos din dagplejer, eventuelt hvor dagplejepædagogen deltager. 

Det er også vigtigt, at du taler med din dagplejer eller dagplejepædagog, såfremt der er noget, du står uforstående over for eller kunne ønske anderledes. 

Forskning viser, at tætte relationer i trygge og nære samspil er betydningsfuld for et barns trivsel, udvikling og læring.