Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med flere børn indmeldt i dagpleje, børnehave og SFO og børn i privat pasning.