Tilflytning til Vejen Kommune

Der er pasningsgaranti ved Vejen Kommune. Du skriver dit barn op elektronisk via pladsanvisningen på Vejen Kommunes hjemmeside. Har du brug for en plads hurtigt, beder vi dig om at kontakte dagplejekontoret eller pladsanvisningen.

Hvis du flytter til Vejen Kommune og ønsker at beholde din institutionsplads i din fraflytningskommune, skal du henvende dig til pladsanvisningen. Hvis du efterfølgende ønsker dit barn passet i bopælskommunen, skal du være opmærksom på opsigelsesreglerne i fraflytningskommunen, da man kun kan have èn plads pr. barn. Det er altid bopælskommunen, der opkræver forældrebetalingen. 

Dialog, åbenhed og tillid er vigtit for, at dit barn og du som forælder kan trives i dagplejen.

Det er vigtigt for os, at vi finder det gode match mellem barn, forældre og dagplejer, da det har afgørende betydning for dit barns trivsel, udvikling og læring. 

Før ansøgt behovsdato (kan altid ændres), vil du blive kontaktet af områdets dagplejepædagog. Det er vigtigt, at du i talesætter, hvilke ønsker du har til den kommende dagplejer. Endvidere at du oplyser, hvis der er særlige hensyn du ønsker varetaget.

Når dagplejepædagogen efterfølgende har fundet en dagplejeplads, bliver du kontaktet med henblik på et opstartsmøde, som foregår i dagplejehjemmet.