Udmeldelse

Udmeldelse af dagplejen kan ske via pladsanvisningen. Udmeldelse er med 1 måneds varsel og til udgangen af en måned.

Udmeldelsesreglerne gælder også ved fraflytning. Ved skifte fra dagplejen til kommunal børnehave, flexinstitution eller børnecenter, skal der ikke udmeldes fra dagplejen, da det betragtes som en overflytning fra en kommunal institution til en anden.

Vælges der en privat institution eller ophør før startdato i børnehave, skal der udmeldes jfr. ovennævnte udmeldelsesregler. 

Link til pladsanvisningen