Ulykkesforsikring

Pr. 01.01.2012 har Vejen Kommune ikke længere tegnet en kollektiv ulykkesforsikring. Det er man som familie selv ansvarlig for. 

Skader forårsaget på tænder, er dog stadig gratis indtil barnet fylder 18 år.