Ved barnets sygdom

Når dit barn er syg, må det ikke komme i dagplejen.

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning, der siger, at barnet skal være frisk og kunne klare at deltage aktivt i en almindelig dag i dagplejen. 

Generelt om forholdsregler ved smitsomme sygdomme se "Til opslagstavlen" som du får udleveret på opstartsmødet. 

Husk at give dagplejeren besked, hvis dit barn er syg.

Du bliver kontaktet, hvis dit barn bliver syg i dagplejehjemmet.