Forældrebrev vedrørende dagplejernes kompetenceudvikling

Kære Forældre

I Dagplejen i Vejen kommune vægter vi en høj faglighed som grundlag for at skabe en tryg og omsorgsfuld base, hvor jeres børn kan lege og lære, trives og være. Hvor børn kan udvikle sig i deres eget tempo og få en første grundlæggende forståelse af sig selv som individ i et fællesskab.

For at vi kan vedligeholde den høje faglige kvalitet hos dagplejerne, har vi i 2019 og 2020 fokus på ændringen i dagtilbudsloven, hvor lov om læreplaner i dagtilbud er blevet set efter i sømmene og har udviklet sig til loven om Nye styrkede læreplaner.

De største ændringer i den nye styrkede læreplan er et fornyet fokus på legen som et omdrejningspunkt i barnets liv samt et fokus på, at det miljø som barnet færdes i hele dagen skal være udviklende og hvor fællesskab og dannelse får mere opmærksomhed. Det er et bevægelse som handler om at et børneliv skal leves på barnets præmisser og ikke blot handler om at forberede sig til at blive børnehavebarn, dernæst skolebarn osv.

For at alle bliver godt klædt på til at arbejde med de nye styrkede læreplaner, har vi besluttet, at alle dagplejere skal på 3 dages kursus, hvor de får ny viden, inspiration til hverdagen, mulighed for vejledning af underviser og kollegaer og en vitaminindsprøjtning med faglig viden.

Kurset er planlagt med 2 sammenhængende dage, herefter en ca. 3 uger periode hvor dagplejeren har mulighed for at arbejde med sin nye viden og til sidst 1 opfølgende dag, hvor der er fokus på at få delt sine erfaringer med andre deltagere.

Forløbet er allerede godt i gang og vi glæder til at følge udviklingen sammen med dagplejere og børn!

 

Venlig hilsen

Maiken Kroge Rosenberg
Leder Dagplejen