Forældrebrev vedrørende lukning af Dagplejens Facebookgrupper

Kære forældre i Dagplejen

I forbindelse med persondatalovens ikrafttræden sker der løbende justeringer i hvilke kommunikationskanaler vi har mulighed for at benytte os af.

Disse justeringer er ikke valgfrie, men en del af en lovgivning! 

Lukningen af kommunikation via Facebook er en af disse justeringer.

Den er sket efter rådgivning fra kommunens jurister og databeskyttelsesrådgiver for at sikre, at Dagplejen lever op til sit krav om at beskytte borgernes data.

I kommunen arbejder vi lige nu på at finde gode løsninger, som kan fungere sammen med persondataloven. Jeg håber, at I alle fortsat vil bakke op om en god og positiv kommunikation med jeres dagplejer, uanset at den ikke mere kan foregå på de sociale medier.

Jeg vil gerne understrege, at I som forældre selvfølgelig kan fortsætte brugen af facebookgrupper, men at den fremover foregår uden jeres dagplejer og uden data fra dagplejen.

 

Venlig hilsen

Maiken Kroge Rosenberg
Leder Dagplejen