Implementering af AULA i dagplejen

Kære forælder til barn i dagplejen

I perioden fra d. 1. august 2021- 31. august 2021 udrulles den nye kommunikationsplatform Aula i Dagplejen. Aula er en IT platform beregnet til kommunikation mellem forældre og institutioner. Hvis du har børn i børnehave, børnecenter eller folkeskolen kender du allerede Aula, da institutionerne i Vejen Kommune allerede er overgået til Aula og I vil derfor opleve en fælles kommunikationsplatform.

Formålet med Aula er at vi nemt kan sende fælles information ud til jer om f.eks. ferie, fællesinitiativer som vi arbejder med i Dagplejen eller den vigtige kommunikation som har været en del af de forgange 2 år ift. Covid-19.

I dagplejen vil kommunikationen på Aula i første omgang derfor være den form som I kender fra dagplejens nyhedsbreve fra kontoret.

Den daglige kommunikation som I har med dagplejeren er vigtig at fastholde og værne om i hverdagens møde og vi ser derfor gerne at I fortsætter med at give besked om begivenheder i hverdagen, som I plejer til jeres dagplejer.

Når vi har fået lidt erfaringer med brugen af Aula vil det sandsynligvis være både oplagt og meningsfuldt at udvide brugen til at omfatte kommunikation mellem jer og dagplejerne, som supplement til hverdagens snakke.

 

Du kan enten logge på Aula via en App på din mobiltelefon eller via en browser på en computer.

Første gang du logger på Aula skal du bruge dit NemID

Vejledning til at logge på Aula via App

Vejledning til at logge på aula via computer

Det er også muligt, at finde svar på forskellige spørgsmål vedr. Aula og der er også udarbejdet vejledninger på andre sprog: https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/

Aula anvender Uni-login og NemID, fordi sikkerheden er meget vigtig. Alle beskeder med personlige informationer skal håndteres sikkert og følge reglerne vedr. GDPR lovgivningen. Derfor vil følsomme oplysninger også kun kunne tilgås ved hjælp af enten NemID eller på mobiltelefon ved hjælp af fingeraftryk/ ansigtsgenkendelse.

Vi håber, at overgangen til Aula kommer til at ske så nemt som overhovedet muligt, men der vil i indkøringsfasen kunne opstå spørgsmål til og udfordringer med systemet. I er naturligvis velkomne til at henvende jer til dagplejekontoret hvis I har spørgsmål.

Vi håber på forståelse for, at Aula også er nyt for personalet, men ved fælles hjælp får vi det nye system implementeret.

God fornøjelse

Dagplejen Vejen Kommune