Mad og måltid

Målet med Mad- og måltidspolitikken er at servere sund og alderssvarende mad, samt give børnene gode måltidsvaner i dagplejen.

Mad- og måltidspolitikken