Rygning

Retningslinjer for røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2020 for ansatte ved Vejen Kommune

 1. Formål
  Retningslinjer for røgfri arbejdstid understøtter Vejen Kommunes ønske om at skabe røgfri miljøer. Med røgfri miljøer tilsigtes at alle kan færdes på kommunens matrikler i et røgfrit miljø uden de umiddelbare gener og sundhedsfarer der kan være forbundet ved udsættelse for passiv rygning.

 2. Røgfri arbejdstid
  Røgfri arbejdstid betyder at der ikke må ryges i arbejdstiden.
  Arbejdstid defineres som tidsrummet fra den ansatte møder på arbejde til den ansatte går hjem.
  Den ansatte må ikke ryge, hvis man er iført beklædning fra Vejen Kommune.
  Hvis den ansatte har overenskomstmæssig selvbetalt pause og ønsker at ryge, skal man være særlig opmærksom på at man ikke må ryge iført beklædning fra Vejen Kommune.
  E-cigaretter, snus og lignende sidestilles med almindelige cigaretter.

 3. Område for retningslinjer
  Retningslinjer for røgfri Arbejdstid omfatter alle ansatte på Vejen Kommunes arbejdspladser.
  Politikken omfatter alle kommunens bygninger, matrikler og køretøjer, ligesom den også omfatter egen bil som benyttes i arbejdstiden.

 4. Dagplejen
  For dagplejere gælder, at de lokaler som primært er indrettet som børnenes lege-og opholdsrum skal være røgfri.
  Andre lokaler i dagplejerens hjem samt dagplejehjemmets matrikel,
  skal være røgfri i den periode børnene er tilstede.
  Her kan du læse retningslinjer for røgfri arbejdstid

        Her kan du læse retningslinjer for røgfri arbejdstid