Rygning

Der må ikke ryges i dagplejehjemmet i dagplejerens åbningstid, ifølge Rygelovens §15, stk. 1.

Der må ikke ryges i legestue/gymnastiksale eller ved arrangementer, hvor dagplejere og børn opholder sig.

Dagplejeren er rollemodel for børnene og derfor må der aldrig ryges så børnene kan se det - ej heller i haven, på legepladsen, på ture eller lignende.