Læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan
Læring skal leges ind i dagplejen

Det handler om at lære, men i høj grad også om leg.
Dagplejer Anny Schlünsen har, i samarbejde med Maria Moesgaard, lavet en pixibog, der forklarer hvordan dagplejen arbejder med de 6 overordnet læreplanstemaer. Det er vigtigt for Anny, at forældre og andre kan se, hvor fokuseret dagplejerne er på at skabe de allerbedste betingelser for de små børn, gennem leg, nærvær, læring og omsorg.
Læs artiklen og bliv inspireret 

Digital dannelse for 0-3 årige børn
Barnets bog


Dit barn får sin egen bog, når det starter i dagplejen.

Barnets bog har flere formål:

  • Skabe tilknytning mellem hjem og dagpleje
  • Dokumentation for barnets leg og læring i dagplejen
  • Hjælpe barnet i overgangen til børnehaven
  • Give barnet en positiv selvopfattelse