Læreplan

Den pædagogiske læreplan er et dokument, hvor det pædagogiske personale sammen med forældrebestyrelsen sætter mål for, hvilke erfaringer og kompetencer børnene skal have mulighed for at tilegne sig gennem deres tid i dagplejen.

 

Den styrkede pædagogiske læreplan
Læring skal leges ind i dagplejen

Det handler om at lære, men i høj grad også om leg.
Dagplejer Anny Schlünsen har, i samarbejde med Maria Moesgaard, lavet en pixibog, der forklarer hvordan dagplejen arbejder med de 6 overordnet læreplanstemaer. Det er vigtigt for Anny, at forældre og andre kan se, hvor fokuseret dagplejerne er på at skabe de allerbedste betingelser for de små børn, gennem leg, nærvær, læring og omsorg.
Læs artiklen og bliv inspireret 

Digital dannelse for 0-3 årige børn

I dagplejen vil vi det bedste for børnene. Derfor har vi i Dagplejen sat fokus på at udvide vores forståelse af teknologi og viden om digital dannelse. Vi vil i en højere grad begynde at anvende teknologi og digitale elementer der, hvor det på bedste vis styrker vores pædagogiske praksis. Når et barn i dagplejen bruger en Ipad, har det er pædagogisk formål. 

Få inspiration til lærerige apps, som relaterer sig til de pædagogiske læreplanstemaer.

 

Barnets bog


Dit barn får sin egen bog, når det starter i dagplejen.

Barnets bog har flere formål:

  • Skabe tilknytning mellem hjem og dagpleje
  • Dokumentation for barnets leg og læring i dagplejen
  • Hjælpe barnet i overgangen til børnehaven
  • Give barnet en positiv selvopfattelse