Skip til hoved indholdet
  Hjem Praktiske informationer

Praktiske informationer

Vi byder dig som forælder og dit barn hjertelig velkommen i Dagplejen 

Når dit barn skal starte i dagpleje, vil der naturligvis være en masse spørgsmål, du ønsker besvaret. Vi håber, at hjemmesiden kan være behjælpelig med at besvare nogle af dine spørgsmål. 

Finder du ikke svar på det du søger, er du velkommen til at kontakte dagplejekontoret på telefon 79 96 63 89. 

Skal en dagplejer akut til læge, tandlæge eller lignende, kan det efter aftale med dig og i samarbejde med dagplejepædagogen aftales, at en anden voksen passer børnene kortvarigt. 

Når dit barn ikke benytter dagplejen, for eksempel på grund af ferie eller sygdom, vil det være en stor hjælp for os, hvis du allerede dagen forinden, har mulighed for at give din dagplejer besked om dette. 

Du vil derved medvirke til, at det oftere kan lade sig gøre, at finde den bedste løsning for de børn, der skal i gæstedagpleje. 

Kære forælder til barn i dagplejen

Du kan enten logge på Aula via en App på din mobiltelefon eller via en browser på en computer.

Første gang du logger på Aula skal du bruge dit MitID.

Vejledning til at logge på Aula via App

Vejledning til at logge på Aula via computer

Det er også muligt, at finde svar på forskellige spørgsmål vedr. Aula og der er også udarbejdet vejledninger på andre sprog: https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/

Aula anvender Uni-login og MitID, fordi sikkerheden er meget vigtig. Alle beskeder med personlige informationer skal håndteres sikkert og følge reglerne vedr. GDPR lovgivningen. Derfor vil følsomme oplysninger også kun kunne tilgås ved hjælp af enten MitID eller på mobiltelefon ved hjælp af fingeraftryk/ ansigtsgenkendelse.

God fornøjelse

Dagplejen Vejen Kommune        

Dit barn får sin egen bog, når det starter i dagpleje.

Barnets bog har flere formål:

 • Skabe tilknytning mellem hjem og dagpleje
 • Dokumentation for barnets leg og læring i dagplejen
 • Hjælpe barnet i overgangen til børnehaven
 • Give barnet en positiv selvopfattelse

Der betales altid forud.

Forældrebetalingen forfalder til den 1. i måneden. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 3. i måneden. 

Dagplejen har følgende mål:

 • At udvikle trygge, tillidsfulde og sociale børn med højt selvværd og stor livsglæde
 • At inddrage barnet i dagligdagens pligter (f.eks. at skulle tømme opvaskemaskine), da det at føle sig værdsat, er en grundlæggende forudsætning for at kunne indgå i relationer til andre
 • At skabe et lærende miljø for det enkelte barn, med passende udfordringer
 • At være med til at give barnet sunde vaner, i form af kosten og lyst og mod til at bevæge sig, samt at kunne mestre ting selv, f.eks. at tage jakken på
 • At sikre, at alle børn og forældre oplever sig inkluderet
 • At fremme børns præstationer, så de bliver så dygtige som de kan

I vil altid opleve at dagplejere og pædagoger:

 • Er nærværende, omsorgsfulde, engagerede og ansvarlige
 • Er fyldt med humør, glæde og empati
 • Er respektfulde overfor andre mennesker og har forståelse for forskellighed
 • Er faglig kompetente

Hvis dagplejeren ikke kan modtage dit barn, bliver du ringet op af dagplejekontorets morgenvagt og tilbudt en gæstedagplejer til dit barn.

Du får besked, straks dagplejeren har sygemeldt sig, typisk mellem kl. 6.00 - 7.00.

Det hænder at morgenvagten ikke kan få kontakt til nogle af de oplyste telefonnumre. Morgenvagten ringer 3 gange på de oplyste numre, og lægger besked hvis det er muligt.
Husk derfor at give din dagplejer og kontoret besked ved skift af telefonnummer.  

Dagplejepædagogen skal sikre, at den pædagogiske kvalitet i dagplejen er i udvikling. Der er et kontinuerligt fokus på dagplejerens trivsel og motivation for læring, igennem anerkendende dialog og professionel sparring. Et tiltag på faglig udvikling er indførelse af dialogisk læsning og samtaler i hverdagen og børns motorik.

Der er altid et særligt fokus på inklusion - ingen børn må opleve ikke at være en værdifuld aktiv del af fællesskabet.

Dagplejepædagogen aflægger regelmæssige tilsyn i dagplejehjemmet og i legestuen, for at yde sparring, følge op og sætte nye mål.

Sammen med dagplejeren følges det enkelte barns udvikling og samspil i børnefællesskabet. Hvis et barns udvikling skaber bekymring, vil du altid blive kontaktet enten af dagplejeren eller af dagplejepædagogen.

Endvidere kan dagplejepædagogen vejlede dagplejere, forældre og kollegaer.

Dagplejepædagogen skal sikre, at dagplejerne arbejder ud fra gældende lovgivning, såsom pædagogiske læreplaner og politikker for dagplejen i øvrigt.

Du er altid velkommen til at kontakte dagplejepædagogen om dit barns trivsel og udvikling i dagplejen.

Det skal dit barn have med

Barnets taske skal indeholde skiftetøj, overtrækstøj, regntøj, fodtøj til indendørs og udendørs brug, afstemt efter årstid.

Bleer, vaskeklude, hagesmække, solhat og solcreme og eventuelt en sut.
1 håndklæde pr. dag til bleskift. 

Barnevogn med sengetøj og sele (DVN-godkendt). 

Eventuelt regnslag - dog anbefaler dagplejen, at der ikke bruges regnslag på barnevogne. Hvis det er nødvendigt at anvende regnslag, skal det være åndbart.

Desuden

 • Spædbørnskost (grød, mos, modermælkserstatning)
 • Specielle fødeemner (for eksempel på grund af religiøse forhold eller fremmede kulturer)
 • Kost til børn, der via læge/sundhedsplejerske, er ordineret en bestemt diæt, medbringes ligeledes af forældrene. Lægeerklæring skal forevises ved en eventuel diæt for eksempel, hvis barnet ikke må få mælk.
 • Hvis barnet undtagelsesvis skal have medicin, mens det er i dagplejehjemmet, skal det fremgå på emballagen, at medicinen er dedikeret barnet, samt fremgå hvilken dosis barnet skal have og hvornår. Dette er i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens bestemmelser. Medicinen skal være datomærket (må ikke overskrides).

Som alle andre, har dagplejeren ret til ferie efter Ferielovens regler. Dagplejeren har 5 ugers ferie om året, 5 feriefridage samt 9 afspadseringsdage. 

Hvis der er mulighed for, at dit barn og dagplejer kan holder ferie samtidigt, undgår du, at dit barn kommer i gæstedagpleje.

Planlægning af sommerferien starter tidligt, fordi vi ifølge Ferieloven er forpligtet til at give dagplejeren besked, 3 måneder før hovedferien ønskes afviklet. 

Hvordan og hvornår du skal give besked om, hvornår dit barn holder sommerferie, vil du blive orienteret om via din dagplejer. 

Da vi i dagplejen har meget fokus på, at dagplejerne løbende bliver fagligt opdateret, kan der i løbet af året være dage, hvor din dagplejer er på kursus.

Når din dagplejer holder ferie, er på kursus eller har afspadseringsdage, bliver dit barn tilbudt en gæstedagplejer.

Formålet med fleksible åbningstider er, at imødekomme forældrenes forskellige behov for åbne-/lukketider hos dagplejeren.

Ordningen tager udgangspunkt i dagplejerens faste åbne-/lukketider og giver mulighed for fleksibilitet, såfremt alle forældre er indforståede med ændringerne. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed om månedens åbningstider, er det dagplejerens faste åbne-/lukketider der fortsat er gældende. 

Åbningstiderne aftales i dialog med dagplejeren. Alle forældrene giver individuelt udtryk for deres ønsker og behov til dagplejeren, som derefter koordinerer og giver forældre besked om månedens åbningstider. 

Dagplejerens arbejdstid på 48 timer om ugen opgøres månedsvis. Det vil sige, at forældrene er sikret en gennemsnitlig åbningstid på max. 48 timer pr. uge, over en måned. Arbejdstiden kan variere over de enkelte uger. En uge kan åbningstiden eksempelvis være 51 timer, mens de tre resterende uger i måneden er åbningstiden 47 timer. Ændringer af åbningstiderne planlægges for en måned af gangen. 

Fleksible åbningstider er en gensidig ordning. Dagplejeren har ligeledes mulighed for at benytte fleksible åbningstider såfremt det er foreneligt med forældrenes behov. 
Forældrenes behov vægtes altid højest.  

I Dagplejen har vi stor erfaring i at stimulere, støtte, opdrage og anerkende børn.

Er du som forælder usikker på din forældrerolle, og ønsker at forbedre samspillet, mellem dig og dit barn, vil vi gerne hjælpe.

Vi kan også oplyse om kommunens forskellige tilbud, for eksempel Åben Anonym Rådgivning.

Vi vil gerne have lov til at tage fotos og video af dit barn i hverdagssituationer, da dagplejen bruger både fotos og video i undervisningssammenhæng. Tilladelse skal gives til barnets dagplejer.

Der kan søges hel eller delvis fripladstilskud til dagpleje, børnehave og SFO. Ansøgning foregår via pladsanvisningen, når dit barn er indmeldt. 

Der yders ikke fripladstilskud til privat pasning.

Nye dagplejere deltager i et obligatorisk 3 ugers grunduddannelsesforløb. Derudover tilbydes suppleringskurser. Du får i den forbindelse tilbudt gæstedagpleje. 

Der udbydes jævnligt kurser i både kost, førstehjælp og løfteteknik med mere. 

Hvis din dagplejer ikke kan modtage barnet på grund af ferie, kursus eller sygdom, tilbydes barnet en gæstedagplejer.

Til opstartsmødet udleveres et oplysningsskema vedrørende gæstedagpleje. Du bedes udfylde og medbringe skemaet, når du benytter dig af gæstedagplejer. 

Alle dagplejere i dit barns legestuegruppe, fungerer som barnets gæstedagplejer. De fleste dagplejere kan modtage ét barn i gæstedagpleje udover deres egne 4 dagplejebørn. Det kan forekomme, at vi er nødsaget til, at tilbyde en gæstedagplejer udenfor legestuegruppen. 

Ved planlagt frihed er det en dagplejer i området (gruppekoordinatoren), der planlægger hvor barnet kan på tilbudt gæstedagpleje. 

Som forælder har du altid lov til at ønske en bestemt gæstedagplejer, og er det muligt, vil du få tilbudt plads hos vedkommende. Gæstepladsen tilbydes som hovedregel i lokalområdet, men det kan forekomme, at du bliver tilbudt en plads udenfor området. 

Det er vigtigt, at du som forælder giver besked, om du har brug for gæstedagpleje i god tid. Vi opfordrer dig til, at holde ferie samtidig med dit barns dagplejer, når det er muligt. Dette vil lette presset på gæstedagplejesystemet og betyde større sandsynlighed for, at dit barn får tilbudt gæstepleje hos få forskellige gæstedagplejere. 

I dagplejen vægter vi hygiejnen højt. Hvert barn skal have sit eget underlag ved bleskift. Dagplejerne får engangshandsker udleveret. 

Hyppig håndvask er vigtigt for at reducere forkølelser og sygdomme generelt.

Håndvask før hvert måltid er obligatorisk.

Til hvert måltid ligger der en ren opvredet klud til hvert barn. 

Alle dagtilbud i Vejen Kommune er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, den 24. december og 31. december.

I ferieperioder ud over disse datoer, kan der tilbydes behovspasning i dagplejen.

Ved behovspasning er der altid en dygtig dagplejer klar til at passe dit barn. Vi kan dog ikke garantere, at dit barns dagplejer eller sædvanlige gæstedagplejer i området arbejder. 

I ferieperioder, hvor der tilbydes behovspasning i dagplejen, vil du få mere information via Aula eller din dagplejer. 

Opskrivning til børnehave sker ikke automatisk, og det er derfor vigtigt at få skrevet barnet op til børnehave via Digital Pladsanvisning.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte pladsanvisningen. 

Formålet med opstartsmødet er først og fremmest at etablere et godt forhold mellem forældre, barn og dagplejer, således at tilknytningen mellem barn og dagplejer kan etableres.

Det er vigtigt, at du benytter mødet til at fortælle dagplejeren så meget som muligt om dit barn - om dets udvikling og reaktioner, vaner og eventuelle sygdomme, så dagplejeren fra starten har mulighed for at opfylde barnets individuelle behov.

Det er vigtigt, at du fortæller om dine ønsker og forventninger. 

 

Dagplejen er en del af Vejen Kommunes pasningstilbud for børn i alderen 0-3 år, +/- 3 måneder.

Den kommunale dagpleje finder du, i dit lokalområde, der hvor du og dit barn er vant til at færdes. For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær ved at skabe tætte relationer til få voksne. Dit barns trivsel er en forudsætning for at kunne udvikle sig og lære at mestre livet. 

I dagplejen er vi ca. 150 dagplejere og 7 dagplejepædagoger. Vi arbejder hver dag på at omsætte visioner og ny faglig viden til praksis og dermed skabe de bedst mulige betingelser for hvert enkelt barn. Gennem samarbejde, vidensdeling og pædagogisk tilsyn, sikrer vi en høj faglig standard, der skaber arbejdsglæde og faglig stolthed.

Vi ønsker at invitere dig som forælder med i det samarbejde, da du har vigtig viden om dit barn. Vores fælles samarbejde er afgørende for dit barns trivsel, udvikling og læring i den tid, det er i dagplejen.

Som kommunal dagpleje indgår vi i samarbejde med sundhedsplejen, fysioterapeuter, tale-hørekonsulenter, pædagogiske konsulenter, daginstitutioner, m.fl. da vores formål er at sikre dit barn det gode børneliv, gennem en faglig indsats, der har barnet som omdrejningspunkt.

Sammen skaber vi sammenhæng og genkendelighed for dit barn, når det skal i børnehave. 

For at sikre dit barns trivsel, leg, udvikling og læring er det betydningsfuldt at støtte dit barns relationer både til egen dagplejer og børnene, samt til de øvrige børn og voksne i legestuegruppen. Dette styrker dit barns sociale og personlige kompetencer og sikrer tryghed og trivsel i andre børnefællesskaber, herunder gæstedagplejen.

Dagplejerne mødes jævnligt med hinanden i deres legestuegruppe. Det er lidt forskelligt, hvilke rammer der er til rådighed, men vi forsøger at gøre det bedst muligt ud fra de lokale muligheder, der er til stede. 

Fra 2013 har sundhedsplejen og dagplejen iværksat et nyt tiltag, hvor dit barn vil blive trivselsvurderet. Til hjælp til dette, bruger vi nogle refleksionsspørgsmål. Hvis dette vækker den mindste bekymring, vil du som forælder altid blive inddraget, så vi i samarbejde kan lægge en handleplan. 

Det er af stor betydning, at du løbende drøfter dit barns trivsel og udvikling med din dagplejer og at der i det daglige er tid til at udveksle nyttig information om dit barns søvn, kost, oplevelser eller andet. Dagplejepædagogen og din dagplejer er i løbende kontakt vedrørende dit barns udvikling og dit barns relationer i fællesskabet.

Er der behov for en uddybende dialog i forhold til dit barn eller andet, er der mulighed for at afholde et møde hos din dagplejer, eventuelt hvor dagplejepædagogen deltager. 

Det er også vigtigt, at du taler med din dagplejer eller dagplejepædagog, såfremt der er noget, du står uforstående over for eller kunne ønske anderledes. 

Der udføres årligt et sikkerhedstjek i samtlige dagplejehjem og legestuer. 

Du skriver dit barn op digitalt via Digital Pladsanvisning.

Det er vigtigt, at du skriver dit barn op så tidligt som muligt efter fødslen, med behovsdato for opstart i dagplejen. 

Der ydes søskendetilskud til familier med flere børn indmeldt i dagpleje, børnehave og SFO og børn i privat pasning. 

Dagplejeren og de ansatte på dagplejekontoret har ifølge Forvaltningsloven, tavshedspligt vedrørende personfølsomme oplysninger.

Der er pasningsgaranti ved Vejen Kommune. Du skriver dit barn op elektronisk via pladsanvisningen på Vejen Kommunes hjemmeside. Har du brug for en plads hurtigt, beder vi dig om at kontakte dagplejekontoret eller pladsanvisningen.

Hvis du flytter til Vejen Kommune og ønsker at beholde din institutionsplads i din fraflytningskommune, skal du henvende dig til pladsanvisningen. Hvis du efterfølgende ønsker dit barn passet i bopælskommunen, skal du være opmærksom på opsigelsesreglerne i fraflytningskommunen, da man kun kan have èn plads pr. barn. Det er altid bopælskommunen, der opkræver forældrebetalingen. 

Dialog, åbenhed og tillid er vigtigt for, at dit barn og du som forælder kan trives i dagplejen.

Det er vigtigt for os, at vi finder det gode match mellem barn, forældre og dagplejer, da det har afgørende betydning for dit barns trivsel, udvikling og læring. 

Før ansøgt behovsdato (kan altid ændres), vil du blive kontaktet af områdets dagplejepædagog. Det er vigtigt, at du i talesætter, hvilke ønsker du har til den kommende dagplejer. Endvidere at du oplyser, hvis der er særlige hensyn du ønsker varetaget.

Når dagplejekontoret efterfølgende har fundet en dagplejeplads, bliver du kontaktet med henblik på et opstartsmøde, som foregår i dagplejehjemmet. 

Troldehuset, et et gæstehus med plads til 15 gæstebørn. Troldehuset består af 4 fastansatte voksne. Personalet har god erfaring i at tage rigtig godt imod nye børn og at skabe en tryg hverdag, mens barnets egen dagplejer er fraværende. 

Troldehuset er beliggende på Vorupvænget 4, 6600 Vejen, tlf.nr. 79 96 52 35.

Åbningstiden er:

Mandag - torsdag   6.15 - 16.45

Fredag                  6.15 - 16.00 

Der kan altid rettes henvendelse til personalet, for aftale om et besøg inden start.  

Troldehuset har krybber og sovevogne til rådighed. Vil dit barn hellere sove indenfor på en madras eller i en weekendseng, er der også mulighed for det.  

Husk at medbringe

 • Skiftetøj og fodtøj med navn i
 • Bleer
 • Dyne og eventuelt sut og sovedyr
 • Stamkort - eller seddel med navn og telefonnummer
 • Specialkost (hvis dit barn har allergi)

Udmeldelse af dagplejen kan ske via pladsanvisningen. Udmeldelse er med 1 måneds varsel og til udgangen af en måned.

Udmeldelsesreglerne gælder også ved fraflytning. Ved skifte fra dagplejen til kommunal børnehave, flexinstitution eller børnecenter, skal der ikke udmeldes fra dagplejen, da det betragtes som en overflytning fra en kommunal institution til en anden.

Vælges der en privat institution eller ophør før startdato i børnehave, skal der udmeldes jfr. ovennævnte udmeldelsesregler. 

Link til pladsanvisningen.

Pr. den 1. januar 2012 har Vejen Kommune ikke længere tegnet en kollektiv ulykkesforsikring. Det er man som familie selv ansvarlig for. 

Skader forårsaget på tænder, er dog stadig gratis indtil barnet fylder 18 år.  

Når dit barn er syg, må det ikke komme i dagplejen.

Barnet må komme, når almentilstanden igen er god. Det vil sige når barnet ikke er påvirket af feber, diarre, opkast eller andet utilpashed. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning, der siger, at barnet skal være frisk og kunne klare at deltage aktivt i en almindelig dag i dagplejen. 

Husk at give dagplejeren besked, hvis dit barn er syg.

Du bliver kontaktet, hvis dit barn bliver syg i dagplejehjemmet. 

Dagplejen har åbent i 48 timer ugentligt med individuel åbningstid indenfor tidsrummet 6.15 - 17.15. 

Varige ændringer skal aftales med dagplejekontoret.

Hvis barnet skal hentes af andre end dig som forælder, skal du give dagplejeren besked.

Dagplejerens åbningstid må ikke overskrides.

Kom i god tid, når du henter dit barn, så du kan få en snak om dagens forløb. 

Denne side er printet den 19-07-2024 21.11

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret

Dagplejen i Vejen Kommune
Postadresse:
Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Personlig fremmøde:
Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup

Telefon: 79 96 63 89

Kontoret har følgende telefontider: