Skip til hoved indholdet
  Hjem Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen

I henhold til dagtilbudsloven skal der være en forældrebestyrelse i dagplejen. Der afholdes valg til forældrebestyrelsen årligt inden udgangen af marts.

Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter (+ 2 suppleanter), 2 medarbejderrepræsentanter (+2 suppleanter), samt dagplejelederen. Dagplejelederen har ikke stemmeret, men fungerer som bestyrelsens sekretær. 

Ansvar og kompetence er fordelt mellem kommunalbestyrelsen, forældrebestyrelsen og dagplejeledelsen.

Forældrebestyrelsen arbejder blandt andet med overordnede principper, der vedrører alle dagplejere.

De fleste daglige spørgsmål afgøres af dig og din dagplejer. 

Forældrebestyrelsen arbejder blandt andet med

 • Politiske beslutninger vedrørende dagplejen
 • Dagplejens drifts- og udviklingsaftaler, kostpolitik og pædagogisk læreplan samt børnemiljøvurdering
 • Budget-oplæg fra kommunen
 • Principper for anvendelse af den børnerelaterede del af budgettet
 • Foredrag for forældre
 • Debat-temaer
 • Orientering fra dagplejeledelsen, det vil sige generelle ting, der vedrører dagplejere/forældre/børn

Forældrebestyrelsen

Formand

 

Næstformand

 

Ansættelsesudvalg

 

 

Menig medlem 

 

1. suppleant

Vakant

 

2. suppleant

Vakant

 

 

Leder af Dagplejen

Sanne Eskildsen, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Telefon: 79 96 63 35 / 24 66 54 02

 

Medarbejderrepræsentant (dagplejer)

Lene Madsen, Lundskovvej 10, 6650 Brørup

Telefon: 21 75 38 17

 

Medarbejderrepræsentant (dagplejer)

Ulla Adibi, Tirslundvej 26, 6650 Brørup

Telefon: 27 12 36 51 

 

Medarbejderrepræsentant (dagplejepædagog)

Bethina Jacobsen, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Telefon: 79 96 63 39 / 21 64 77 13

 

1. suppleant for medarbejderrepræsentant

Pia Paarup Wiekhorst

Telefon: 24 59 36 84

 

Referat fra forældrebestyrelsesmødet den 28.02.2022

 

Afbud fra: Ulla Adibi

                       

Punkt 1
Godkendelse af referatet fra den 29.11.21

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

 

Punkt 2
Nyt fra formanden

Formanden og 1 repræsentant deltager i dialogmøde.

Maiken undersøger lokationen.

 

Punkt 3
Nyt fra kontoret

 • Dagplejekontoret arbejder med DUA
 • 3 dagplejere fra område 1 deltager i kurset ”barnets første 1000 dage”
 • 1 dagplejepædagog på diplom i børns sprog
 • Personalemøde i områderne i marts
 • Personalemøde for alle i maj
 • Lørdagskursus i juni

 

Punkt 4
Drift-og Udviklingsaftale for dagplejen

Drift- og Udviklingsaftalen blev gennemgået

 

Punkt 5
Udarbejde årshjul for arbejdet med principper
Drøftelse af hvilke principper der skal arbejdes med I 2022

Læreplansblomsten præsenteres som et muligt afsæt.

Vi taler om hverdagens begivenheder som et muligt afsæt.

Bud:

Aktiv hverdag

Dialog om udeliv i hverdagen

Sekretær og medarbejderrepræsentanter forbereder et kort oplæg om principdrøftelsen og indholdet i den aktive hverdag til næste møde.

 

Punkt 6
Forberedelse til dialogmøde
Legestue og rammer for legestue

Forældrebestyrelsen snakker/drøfter hvad de gerne vil drøfte med politikerne til dialogmødet d. 8.3

 • Udvalgets holdning til legestuerne
 • Kvaliteter for børn og voksne

 

Punkt 7
Eventuelt

Forældrebestyrelsen snakker om den nye renovationsordning og hvordan den påvirker dagplejerne.

Tidspunkt for møderne: kl. 19-21

 

Referent: Maiken Kroge Rosenberg

Denne side er printet den 19-07-2024 21.57

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret

Dagplejen i Vejen Kommune
Postadresse:
Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Personlig fremmøde:
Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup

Telefon: 79 96 63 89

Kontoret har følgende telefontider: