Politikker

Mad og måltid

Målet med Mad- og måltidspolitikken er at servere sund og alderssvarende mad, samt give børnene gode måltidsvaner i dagplejen.

Mad- og måltidspolitikken 

Rygning

Retningslinjer for røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2020 for ansatte ved Vejen Kommune

 1. Formål
  Retningslinjer for røgfri arbejdstid understøtter Vejen Kommunes ønske om at skabe røgfri miljøer. Med røgfri miljøer tilsigtes at alle kan færdes på kommunens matrikler i et røgfrit miljø uden de umiddelbare gener og sundhedsfarer der kan være forbundet ved udsættelse for passiv rygning.

 2. Røgfri arbejdstid
  Røgfri arbejdstid betyder at der ikke må ryges i arbejdstiden.
  Arbejdstid defineres som tidsrummet fra den ansatte møder på arbejde til den ansatte går hjem.
  Den ansatte må ikke ryge, hvis man er iført beklædning fra Vejen Kommune.
  Hvis den ansatte har overenskomstmæssig selvbetalt pause og ønsker at ryge, skal man være særlig opmærksom på at man ikke må ryge iført beklædning fra Vejen Kommune.
  E-cigaretter, snus og lignende sidestilles med almindelige cigaretter.

 3. Område for retningslinjer
  Retningslinjer for røgfri Arbejdstid omfatter alle ansatte på Vejen Kommunes arbejdspladser.
  Politikken omfatter alle kommunens bygninger, matrikler og køretøjer, ligesom den også omfatter egen bil som benyttes i arbejdstiden.

 4. Dagplejen
  For dagplejere gælder, at de lokaler som primært er indrettet som børnenes lege-og opholdsrum skal være røgfri.
  Andre lokaler i dagplejerens hjem samt dagplejehjemmets matrikel,
  skal være røgfri i den periode børnene er tilstede.
  Her kan du læse retningslinjer for røgfri arbejdstid

        Her kan du læse retningslinjer for røgfri arbejdstid  

Husdyr

I dagplejen er der regler omkring husdyr i dagplejehjemmene på grund af allergi, hygiejne og børnenes sikkerhed.

En dagplejer må gerne anskaffe sig et husdyr, efter forudgående accept fra dagplejekontoret.
Genanskaffelse af et dyr kræver ny accept.

Det er vigtigt, at hygiejnen er i orden.
Det vil sige, hvis hunden er indenfor, i de rum dagplejeren bruger til børnene, skal dagplejeren være opmærksom på ekstra rengøring inden dagplejehjemmet igen åbner for dagplejebørn.

Dyrenes mad- og vandskål, tæppe og kurv m.m. skal være placeret således, at børnene ikke har umiddelbar adgang til dem.

Husdyr må ikke kunne forvolde skader på børnene og dyr og børnene må ikke være alene.

Sygdom

I dagplejen tager vi udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning "Smitsomme sygdomme hos småbørn". 

Børn der ikke kan følge en almindelig hverdag i dagplejen - er syge og bør være hjemme. 

Som udgangspunkt giver vi ikke børnene medicin i dagplejen, med mindre medicinen er lægeordineret og skal gives, mens barnet er i dagplejen (f.eks. øjendråber og astmamedicin)

Alkohol og rusmidler

En dagplejer er alene om at have ansvaret for sin børnegruppe, derfor er det vigtigt, at dagplejeren på forsvarligvis kan tage vare om denne.

En dagplejer må ikke være påvirket af alkohol og rusmidler i arbejdstiden, så indtagelse af alkohol og rusmidler er IKKE tilladt i den enkelte dagplejers åbningstid.
 
Dagplejens alkohol- og rusmiddelpolitik er i henhold til Vejen Kommunes overordnede rusmiddelpolitik.