Forældrebestyrelsen

I henhold til dagtilbudsloven er der en forældrebestyrelse i dagplejen. Der afholdes valg til forældrebestyrelsen årligt inden udgangen af marts.

Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter (+ 2 suppleanter), 2 medarbejderrepræsentanter (+2 suppleanter), samt dagplejelederen. Dagplejelederen har ikke stemmeret, men fungerer som bestyrelsens sekretær. 

Ansvar og kompetence er fordelt mellem kommunalbestyrelsen, forældrebestyrelsen og dagplejeledelsen.

Forældrebestyrelsen arbejder blandt andet med overordnede principper, der vedrører alle dagplejere.

De fleste daglige spørgsmål afgøres af dig og din dagplejer. 

Forældrebestyrelsen arbejder blandt andet med

  • Politiske beslutninger vedrørende dagplejen
  • Dagplejens drifts- og udviklingsaftaler, kostpolitik og pædagogisk læreplan samt børnemiljøvurdering
  • Budget-oplæg fra kommunen
  • Principper for anvendelse af den børnerelaterede del af budgettet
  • Foredrag for forældre
  • Debat-temaer
  • Orientering fra dagplejeledelsen, det vil sige generelle ting, der vedrører dagplejere/forældre/børn