Opstartsmøde i dagplejehjemmet

Formålet med opstartsmødet er først og fremmest at etablere et godt forhold mellem forældre, barn og dagplejer, således at tilknytningen mellem barn og dagplejer kan etableres. Det er vigtigt, at du benytter mødet til at fortælle dagplejeren så meget som muligt om dit barn - om dets udvikling og reaktioner, vaner og eventuelle sygdomme, så dagplejeren fra starten har mulighed for at opfylde barnets individuelle behov. Det er vigtigt, at du fortæller om dine ønsker og forventninger. 

Dagplejepædagogen fra området er tilstede under opstartsmødet, hvis ikke andet er aftalt.

Hvis du på mødet eller efterfølgende føler det ikke er det rigtige match, så kontakt straks dagplejekontoret.