Tavshedspligt

Dagplejeren og de ansatte på dagplejekontoret har ifølge Forvaltningsloven, tavshedspligt vedrørende personfølsomme oplysninger.