Else N.

Navn: Else 

By: Vestergade, Bække

 

Mit navn er Else og jeg er født i 1962. Jeg har været dagplejer siden oktober 1995

Jeg er gift med Preben og har 2 voksne piger Camilla (1982) og Mette (1986), som har deres egen familie.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Vi har et stort legerum, dejlig have med gynger og sandkasse.

Jeg interesser mig for ude liv, (årstidsskift) natur. Jeg er interesseret i præmatur udfordring, samt motorik og børns sprogtilegnelse.

Jeg har følgende kursus:

  • Præmature
  • Kompetence- udvikling
  • Styrket pædagogisk læreplan
  • Førstehjælpskursus til små børn
  • Grunduddannelse som dagplejer

Hverdagen i dagplejen

For mig er det vigtigt at hverdagen byder på leg og læring, at der er tid til ro og til fordybelse.

At vi går tur/leger i naturen, at vi har dialogisk læsning, og at jeg kan se børns mulighed og udvikling.

Forældresamarbejde er vigtigt for mig, med åben og ærlig dialog, der giver grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til mig.