Agnete K.

Navn: Agnete

Adresse: Vestervang, Brørup

 

Jeg hedder Agnete og er født i 1978. Jeg er gift med Brian og vi har 3 hjemmeboende børn, Julie (2005), Sebastian (2008) og Josefine (2011).

Jeg er uddannet pædagog og har siden 2009 arbejdet inden for den pædagogiske- samt Social og sundhedsfaglige sektor, både som dagplejer, social- og sundhedshjælper og pædagog i en vuggestue.

I mit hjem, har jeg et legeværelse, hvor vi ofte starter dagen. Her ud over har jeg en dejlig lukket have, hvor der er gode muligheder for leg og til at være nysgerrig. Jeg bor desuden i gå afstand fra flere gode udflugtsmål, såsom legepladser, grønne arealer/parker og skov.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg har stor interesse indenfor barnets sproglige udvikling og sprogforståelse, samt sundhed, krop og bevægelse, dette er for mig grundelementerne i barnets udvikling.

For at stimulere barnets sprog og sprogforståelse, arbejder jeg med dialogisk læsning, hvor dialogen med barnet, er i fokus under læsningen. Barnets sprogforståelse styrkes desuden herved.

Jeg arbejder også med Literecy, hvor barnet får kendskab til bogstaver, tal og skriftsproget generelt, ved f.eks. at se ord, bogstaver og tal på væggen eller matche ord og billeder.

Jeg benytter sang, musik og bevægelse, som både stimulerer barnets sprog, samt barnets motoriske udvikling. Jeg synger ofte med børnene, gerne sange med fagter, eller sange hvor man bruger kroppen.

Vi øver os dagligt i, at blive selvhjulpne, bl.a. ved måltiderne, hvor barnet øver sig i at spise og drikke selv, eller ved ble-skift og når vi skal ud, hvor barnet øver sig i at, tage sit tøj og sko af og på. Dette styrker både barnets motorik, kropsbevidsthed samt selvstændighed.

Under min uddannelse til pædagog havde jeg blandt andet fagene:

  • Kunst, kultur og kommunikation
  • Sundhed, krop og bevægelse
  • Førstehjælp

Som dagplejer har jeg kurser i:

  • Grunduddannelsen for dagplejere
  • Præmature børn
  • Førstehjælp for børn
  • Styrket pædagogiske læreplaner

Hverdagen i dagplejen

Jeg har stor fokus på den trygge relation, samt trivsel hos det enkelte barn. For når barnet føler sig trygt og er i trivsel, har barnet mod på at være nysgerrigt og udforske sin omverden og det er her, der opstår læring og udvikling.

Et godt, åbent og ærligt forældresamarbejde, har stor betydning for, at vi sammen kan skabe en god og tryg hverdag for Jeres barn.