Helle B.

Navn: Helle 

Adresse: Skolegade, Brørup

 

Mit navn er Helle og jeg er en årgang 1972. Jeg har været dagplejer siden februar 2001. Jeg er gift med Roy. Vi har 2 børn, Jonas (1995) og Sabrina (2000), de er begge flyttet hjemmefra.

Vi har en dejlig lukket have, hvor vi bruger meget tid med leg og motoriske udfoldelser.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg interesserer mig meget for leg og bevægelse. Det første sprog som børn lærer er kropssproget, så den motoriske udvikling har stor indflydelse på sproget.

Kurser:

  • Grundkursus som dagplejer
  • Børns kompetence udvikling
  • Forældresamarbejde
  • Udvidet kompetence
  • Læreplanstemaer
  • Udvidet læreplanstemaer
  • Arbejdet med Low Arousal
  • Førstehjælpskursus

Desuden har jeg været sundhedsaktør - et projekt som har haft stor indflydelse på vores hverdag, med blandt andet motoriske aktiviteter.

Hverdag  i dagplejen

I min dagpleje er tryghed et nøgleord. Det er meget vigtigt for mig, at hvert barn er trygt og bliver set og hørt. Jeg prioriterer at skabe rammerne, så børnene udvikler sig, så meget som muligt.
Vi går blandt andet på biblioteket, i skoven og på byens legepladser. Hver 2. uge er vi i heldagslegestue, hvor børnene lærer at være sammen i større grupper og får kendskab til andre dagplejere.
Børnene og jeg arbejder meget med krop og bevægelse. Vi bruger kroppen hver dag, når vi synger, hopper, triller og løber.

For mig er forældresamarbejdet meget vigtigt. Jeg ønsker at vi har en åben og ærlig dialog, som er grobund for et godt samarbejde.