Louise B.

Navn: Louise

Adresse: Esbjergvej, Holsted     

 

Lidt om mig:

Jeg hedder Louise og er årgang 1986.

Jeg bor på en nedlagt landejendom med min mand og tre børn.

Viktor(2014),Vilas(2014) og Valdemar(2017). Derudover har jeg en bonussøn Nicolai(2008).  

Hos mig vil du også møde vores klappegeder, høns, hunde og katte.

Jeg elsker naturen, men holder mindst lige så meget af at hygge indenfor.

Kompetencer og kurser:

Jeg interesserer mig meget for bevægelse og leg, natur og udeliv, motorik og lege hvor vi bruger vores sanser. Derudover interesserer jeg mig for kreativitet hvor fantasien for frit spil.

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent.

Jeg har følgende kurser:

  • Førstehjælpskursus

Jeg modtager løbende kurser tilbudt af Vejen Kommune

Pædagogiske nøgleord:

En dag hos mig er altid planlagt ud fra de enkelte børns behov og udvikling. Jeg vil altid samarbejde med barnet ud fra den nærmeste udviklingszone, så barnet opnår succes.

For mig er det vigtigt, at barnet føler sig mødt og anerkendt (set og hørt).

Det er vigtigt for mig, at barnet får og genkender en daglig rutine, da det for barnet kan skabe tryghed og forudsigelighed.

Min have er indrettet med motoriske udfoldelser på børnenes niveau.

Vi vil komme til at tage på cykelture hvor vi får vind i håret og snakker om det vi møder på vores vej. Vi skal ud at gå, både i skoven og på marken. Vi skal tale om de forskellige årstider (vi skal sanse dem).

Vi vil komme til at snakke og klappe dyrene. Gederne og hønsene skal fodres.

Vi kommer til at lege, synge og danse. Vi skal rulle os i græsset, løbe og hoppe.

Det er vigtigt for mig, at vi får brugt hovedet og kroppen hver dag, og at vi har det sjovt og griner meget.

Afslutning:

Forældresamarbejdet er vigtigt for mig, og jeg ønsker, at vi får en åben og ærlig dialog, der giver grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt.

For mig er det at være dagplejer det mest livsbekræftende job man kan få.

Det betyder for mig at jeg kan være med til at give dit barn en god og tryg start på livet.

Hver dag er ny læring😊