Majbrit J.

 

Navn: Majbrit 

Adresse: Overmarken, Holsted

 

Jeg hedder Majbrit (Majse) født 1969. Jeg er gift med Lars, vi har 2 drenge, Rasmus (1998), som er flyttet hjemmefra og Anders (2000). Vores hjem er røgfrit og allergivenligt.

Vi har høns, der går inde i deres hønsegård. Dagplejebørnene kan se ind til hønsene fra deres legeplads.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg har været dagplejer siden 1 januar 2008. Jeg interesserer mig bl.a. for:

  • Sproglige kompetencer, vi kan f.eks. synge fagtesange, læse, bruge pegebøger, øve rim og remser, bruge IPad som et pædagogisk redskab.
  • Sociale kompetencer, vi kan være aktive sammen f.eks. ved sanglege, fælles motorikbaner, opfordre dem til fællesleg, fordybelse, lære at være sammen i en større gruppe, sidde stille og hygge sig når vi spiser sammen.

Vi vil også være meget ude i haven, gå en tur i vores nærmiljø med stier og grønne områder. Børnene lærer naturen at kende med alle sanser, f.eks. ved at opleve alle årstider, mærke og dufte.

Jeg arbejder ud fra vores læreplanstemaer, og vil gøre mit til at skabe et godt børneliv. Det vil jeg gøre ved løbende at tage på kurser som Vejen Kommune tilbyder mig.

Her er nogle af de kurser jeg har:

  • Dagplejens grunduddannelse
  • Pædagogiske aktiviteter
  • Marte Meo
  • Førstehjælpskursus med løbende opdateringer
  • Low aurosal
  • Mindfulness dagpleje kursus
  • Natur/ude liv

Hverdagen i dagplejen

Jeg lægger stor vægt på en rolig hverdag, hvor der er mulighed for at lege og fordybe sig og derved få en god læring.

For mig er det vigtigt at møde børnene hvor de er, være anerkendende, skabe ro, glæde, tillid, omsorg, skabe gode relationer til det enkelte barn samt gode relationer børnene imellem.

Jeg tænker meget over hvordan jeg møder dig og dit barn, så vi bedst muligt kan opnå et godt samarbejde. Du og dit barn skal føle jer trygge og få tillid til, at jeg er der for jeres skyld og vil det bedste for jer.

Tryghed er en grundlæggende forudsætning for trivsel og udvikling.