Ulla H.

Ulla Hansen

Navn: Ulla 

Adresse: Nørregade, Holsted

 

Mit navn er Ulla, jeg bor på en lille nedlagt ejendom i udkanten af Holsted, sammen med min kæreste Michael. Mine egne børn Ida og Mads er voksne og begge flyttet hjemmefra.

Jeg er årgang 1964 og har været dagplejer siden 1/12 1999.

Kompetencer og erfaringer

For at udvide mine kompetencer har jeg været på de kurser som dagplejen har tilbudt, bl.a.:

  • Børns leg
  • Børns motorik, sansning og bevægelse
  • Børn og natur
  • Forældresamarbejde
  • Kompetencekurser
  • Kursus i styrket pædagogisk læreplan.

Jeg er ligeledes opdateret i førstehjælpskursus til små børn. 

Jeg har taget et grundforløb i Marte Meo (samtaleform for at højne selvtillid og selvværd hos barnet) og sidst har jeg taget et kursus i mindfulness for dagplejere.

Fra 2009-2010 tog jeg uddannelsen til pædagogisk assistent.

Hverdagen i dagplejen

Min dagpleje bygger på: tryghed, åbenhed, forældre samarbejde, glæde, læring og velvære.

I min dagpleje lægger jeg stor vægt på, at både børn og forældre føler sig trygge. At vi er åbne overfor hinanden og får skabt et godt samarbejde omkring barnet, så både små og store føler glæde ved at komme hos mig, samt at jeg får skabt et godt læringsmiljø for børnene.

Jeg arbejder ud fra de seks læreplanstemaer under den styrkede pædagogiske læreplan. Mine store interessefelter er børnenes sproglige udvikling og tilegnelse, sociale kompetencer, udeliv samt mindfulness i børnehøjde.

Dagligdagen tager meget udgangspunkt i børnegruppen, både i forhold til alder, udvikling, interessefelter, samt årstiden. 

Vi er i heldagslegestue hver 14. dag. Vi besøger børnehaverne og biblioteket, leger på vores legeplads, tager på cykelture med æbler og gulerødder op til rådyrene, besøger bondemanden eller måske en anden dagplejer, måske smører vi en madpakke og cykler i skoven. Vi går også ture på marken lige udenfor døren og følger glædeligt med i bondemandens arbejde på marken, især maskinerne er spændende.

Inde aktiviteter kan f.eks. være sang, sanglege, dialogisk læsning, redskabsbane, leg og bagning. Vi laver æblegrød, tager fodbad, får massage, hører afslappende musik og laver dyre yoga. Vi maler, tegner og laver lege med f.eks. farverne i fokus. Vi hygger/ arbejder med forskellige kufferter alt efter børnegruppe. Det kunne fleks være bondegårdens dyr, maskiner, farver, kroppen, mad osv. 

Jeg lægger vægt på at være synlig for børnene og udvise nærvær, anerkendelse og forudsigelighed for at skabe et trygt miljø.

For yderligere interesse er I altid velkommen til at rette henvendelse.

Med venlig hilsen

Ulla