Pia B.

 

Navn: Pia 

Adresse: Klovtoftvej, Jels

 

Mit navn er Pia, jeg er født i 1964. Jeg har været dagplejer siden 2001.

Jeg bor sammen med Rolf, sammen har vi 2 børn, Signe fra 1989 og Simon fra 1993.

Jeg bor centralt i Jels og benytter mig meget af de grønne områder i byen.

Jeg har en dejlig lukket have, vi kan lege i når vi er hjemme.

Pædagogiske kompetencer/erfaringer

Jeg interesserer mig meget for børns samspil og empati overfor hinanden.  At børnene udvikler gode relationer til hinanden.  Jeg kan lide at arbejde med børns sprog og sprogtilegnelse.

Jeg interesserer mig meget for natur og udeliv sammen med børnene.

Jeg kan godt lide at tilegne mig ny viden om børn, og deltager gerne i kurser. Jeg har blandt andet været på kursus i:

  • Styrket pædagogisk læreplan
  • Grunduddannelse som dagplejer
  • Præmaturkursus af to omgange
  • Kommunikationskurser
  • Kurser om børns kost

Hverdagen i dagplejen

For mig er det vigtigt at hvert barn bliver set og hørt hver dag, at jeg har et godt samspil med børnene og børnene imellem. Jeg planlægger min hverdag ud fra den børnegruppe jeg har, det er vigtigt for mig at børnene har det godt og trives.

Vi bruger byens legepladser og grønne områder. Vi tager på besøg hos andre dagplejere mest fra vores legestuegruppe og får også besøg her. Så lærer børnene at lege i lidt større grupper og lærer de andre dagplejere at kende. Når børnene skal i gæste dagpleje er det som regel hos en af de andre voksne fra legestuegruppen.

Når vi leger har vi fokus på sprog hvor vi synger, laver rim og remser og læser bøger.

Vi øver at styrke vores motorik, især i naturen, løber op og ned ad bakker, kravler, går på line, gynger og meget mere.

Jeg kan godt lide at børne lærer at hjælpe hinanden, hvis man ikke selv kan tage sin støvle af, kan en af de andre måske hjælpe. Jeg har fokus på venskab og gode relationer mellem børnene, det er rart når vi giver hinanden et kram.

Afslutning

Forældresamarbejdet er vigtigt for mig, og jeg ønsker at vi får en åben og ærlig dialog, der giver grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt.