Pernille A.

Navn: Pernille 

Adresse: Stavnsbjergvænget, Læborg

 

Jeg hedder Pernille og jeg er født i 1980. Jeg har været dagplejer siden februar 2020. Jeg bor mellem Vejen og Læborg, sammen med min mand Michael og vores 3 piger, Julie (2007) Emma(2010) og Maja (2013) og vores lille hund.

Pædagogiske interesseområder

Jeg interesserer mig meget for motorik, sanser og leg.

Særligt lege som styrker børnenes udvikling og sociale relationer. 

Vi øver os i at vente på tur, at lege og lege rollelege.

Jeg har fokus på at styrke børnenes individuelle sprogtilegnelse gennem dialogisk læsning, sang, rim, remser og tegn til tale.

Jeg har følgende kurser

  • Den styrkede pædagogiske læreplan

En dag i dagplejen

Jeg planlægger dagen, så børnenes behov kommer i første række, da det er vigtigt for mig at hvert barn bliver set og hørt og har muligheden for at udvikle sig mest muligt.                     

Jeg lægger vægt på at skabe en tryg og genkendelig hverdag, med faste rutiner, nærvær og omsorg.

Vi holder af at være ude og bruger meget tid på at lege i haven, hvor jeg har en lukket legeplads. Vi tager på gåture, for at se til køerne og hestene her omkring og hvis vi skal på en længere tur og rigtig have vind i håret, eller besøge vennerne hos kollegaerne tager vi ladcyklen.

Indenfor læser vi historier, rim og remser, vi synger og danser, laver gymnastik og tumler, nyder massage, har små kreative aktiviteter og lege.

Vi mødes i heldagslegestue hver 14. dag sammen med de andre dagplejere og dagplejebørn. Her vil børnene opleve at være en del at et større fællesskab.

Jeg vægter forældresamarbejdet højt og det er vigtigt for mig at i føler jer trygge ved at aflevere jeres barn i mit hjem. Jeg ønsker gensidig åbenhed og ærlighed, så vi kan have en god dialog og skabe trygge rammer omkring jeres barn.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Jeg glæder mig til at lære jer og jeres barn at kende.

Venlig hilsen

Pernille