Gitte N.

 

Navn: Gitte 

Adresse: Galgetoften, Rødding

 

Mit navn er Gitte, og jeg er født i 1970. Jeg har været dagplejer siden 1. januar 2005. Jeg er gift med Gert og har 3 voksne børn.

Vi har en dejlig lukket have, hvor børnene kan muntre sig, og så bor vi tæt på legepladsen og sommerlystskoven.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg interesser mig meget for bevægelse og leg, og jeg elsker at bruge kroppen og være aktiv. Jeg elsker at være ude i naturen, hvor jeg enten cykler, går eller løber ture. Jeg dyrker yoga og mindfulness.

Jeg har deltaget i følgende kurser:

 • Grunduddannelse som dagplejer
 • Børns kompetenceudvikling
 • Kollegial supervision
 • Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
 • Planlægning af pædagogiske aktiviteter
 • Styrket pædagogisk læreplan
 • Førstehjælpskursus til små børn
 • Præmatur kursus
 • Certificeret mindfulness dagplejer
 • Uddannelsen som ressourcedetektiv og vejleder modul 1 og 2
 • Ressourcedetektiven modul 3 og 4 - Kommunikation kan udtrykkes på mange måder

Hverdagen i dagplejen

For mig er det vigtig at arbejde med børnenes grundmotorik, da det er ligesom fundamentet på et hus. For mig er det vigtig, at børnene oplever glæden ved at bevæge sig, samt mestrer egen krop.

Jeg har to legeværelser. Det ene værelse er kun til motorik - her hopper vi, slår kolbøtter, gynger, kravler, tumler, kaster med bolde, danser, synger og hører musik. Det er også her vi får penselstrøg og dyrker mindfulness.

Det er vigtig for mig, at børnene lærer at mærke sig selv og kende deres egen krop. Det er her de lærer, at der er en tid til sjov og leg og en tid til at slappe af. For mig er det vigtig, at børnene oplever at blive set, hørt, anerkendt og værdsat for lige præcis den de er, at de har noget værdifuldt at bidrage med, med alle de styrker og eventuelle udfordringer de måtte have. Når jeg arbejder med børnene bruger jeg min intuition og lader mig inspirere af børnenes interesser og det der optager dem. Jeg arbejder med ressourcedetektivens styrkekort og den anerkendende tilgang og så gør jeg mit bedste for at støtte, guide og vejlede børnene. Men frem for alt så har vi det sjovt, med masser af humor og leg.

Forældresamarbejdet er vigtig for mig, og jeg ønsker at vi får en åben og ærlig dialog, der giver grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt og ligeværd. Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.