Tina B.

Navn: Tina 

Adresse: Kongevej, Rødding

 

Mit navn er Tina og jeg er født i 1967. Jeg er gift med Lars og sammen har vi Christian (2010). Derudover har jeg 4 voksne sønner, som er fløjet fra reden.

Vi har en lille hund som hedder Bella en (Lhasa apso som er allergivenlig)

Vi bor midt i Rødding by, hvor vi har kort afstand til legepladser, skoven, højskole, engen og børnehaver.

Vi har en dejlig lukket legeplads i haven, med plads til udfoldelser.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg interesserer mig meget for udelivet og naturen og derfor er vi meget ude.

Motorik og sprogtilegnelse er også en vigtig del i mit arbejde.

Jeg har desuden følgende kurser:

  • Grunduddannelse som dagplejer
  • Dokumentation og evaluering
  • Sorg og krise i det pædagogiske arbejde
  • Planlægning af pædagogiske aktiviteter
  • Præmature (for tidligt fødte)

Hverdagen i dagplejen

Jeg planlægger dagen efter børnenes behov og trivsel. Det vigtigste er at skabe trygge og faste rammer, så hvert enkelt barn bliver set og hørt for at udvikle sig.

Min legeplads er indrettet med forskellige aktiviteter.

Vi går meget på opdagelse i naturen, her udfordrer børnene deres kroppe og bevægelser blandt andet i skoven, ved højskole og på engen, hvor vi ser og snakker om fisk og vandet i åen, grisene på marken og ikke mindst alt det vi møder undervejs på turen, hvor sproget kommer i spil.

Vi synger og øver de gængse børnesange, hvorved barnet lærer genkendelighed.

Vi holder fast i de gamle traditioner som fastelavn, påske og jul.

Vi besøger de forskellige børnehaver i byen, så det enkelte barn lærer sin kommende børnehave at kende.

Hver 2. uge er vi i heldags legestue, sammen med 2 andre dagplejere.

Vi besøger hinanden på tværs, så børnene lærer de andre børn at kende - også i forhold til gæstepleje ved fri/ferie.

Jeg forventer et ærligt og åbent forældresamarbejde med gensidig respekt, som for mig er det vigtigste for, at skabe et godt samarbejde omkring jeres barn.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis der skulle være nogle spørgsmål.