Vicki H.

 

Navn: Vicki 

Adresse: Grønningen, Rødding

 

Mit navn er Vicki, - jeg er født i 1981. Jeg bor i Rødding sammen med min mand René, sammen har vi 2 skønne piger Caroline (2015) og Cathrine (2016). Vi har også en lille dansk/svensk gårdhund Signe.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg interesser mig meget for motorik, sanser og leg. Jeg ser den motoriske udvikling som meget vigtig, den er med til at styrke børns selvværd, selvhjulpenhed og trivsel.

Desuden styrker en god motorik: sprog, adfærd og indlæring.

Jeg bor tæt på sommerlyst skoven, hvor der er masser af muligheder der kan vi få brugt vores kroppe både motorisk og sansemæssigt, så den vil vi benytte os meget af.

  • Styrket pædagogisk læreplan
  • Grundkursus for pædagogmedhjælper
  • 4 år som pædagogmedhjælper i daginstitution, 4 år som dagplejer

Hverdagen i dagplejen (For mig er det vigtigt at…)

Jeg tilrettelægger dagen efter børnenes, og børnegruppens behov, da det er vigtigt for mig at børnene får en tryg og stabil hverdag, med faste rammer og at det enkelte barn bliver set og hørt.

Dagene vil bestå af både planlagte og spontane aktiviteter, samt vi vil både være ude og inde.

Inde: vil vi bl.a. bruge på fri leg, hvor børnene kan fordybe sig, rim og remse, synge og danse, hvor ved barnet lære genkendelighed.

Dialogisk læsning hvorved vi vil have fokus på ordforråd.

Ude: vil vi lege i haven, gå på legepladsen, i skoven, på højskole engen, der er der højt til loftet og masser af muligheder for motoriske og sansemæssige udfordringer. Vi vil besøge de andre dagplejer, så børnene lærer de andre børn og dagplejer at kende - i forhold til gæstepleje ved fri/ferie.

Byens børnehaver så det enkelte barn lærer sin kommende børnehave at kende. Efterår/ vinter vil vi også besøge biblioteket, samt være kreative men på børnenes niveau.

Hvert 14. dag er vi i heldags legestue, der oplever børnene at være en del af et større fællesskab.

Jeg følger vejen kommunes kostpolitik, 1 gang ugentligt vil der være varm/ lun ret.

Til festlige lejligheder (f.eks. fødselsdag) vil vi dog gøre en lille undtagelse.

Vi holder fast i de gamle traditioner som fastelavn, påske og jul.

Tryghed, nærvær og anerkendelse er nogle af de kerne værdier som børn og forældre vil mærke her hos mig.

Derfor er det vigtigt for mig med et godt forældresamarbejde, jeg ønsker at vi får en åben og ærlig dialog og gensidig respekt.

De tre ord giver jer og jeres børn den bedste hverdag i dagplejen.

Jeg har altid tid til en snak, hvis i har noget på hjertet.

Jeg ser frem til et rigtig godt samarbejde med jer.