Karin S.

Navn: Karin 

Adresse: Skodborg Vestergade, Skodborg

 

Jeg hedder Karin og er født i 1966. Jeg er gift med Martin, og vi har sammen 3 piger og 1 barnebarn. Malene (1991), Kamilla (2002) og Katrine (2004). Vi har en lille hund Charli (2017), som er en dansk-svensk gårdhund. Jeg har været ansat som dagplejer, siden 2005.

Jeg har et stort hus, med gode store rum til dagplejebørnene. Her vil I blive modtaget i en stor baggang med garderober og plads til barnevogne. Jeg har en dejlig stor lukket have. Jeg bor centralt midt i byen.

Jeg går meget op i at tilgodese alle børn i det daglige arbejde, derfor tilrettelægger jeg hverdagen og aktiviteterne ud fra hvilke børn jeg har.  Jeg har altid haft en særlig stor glæde og interesse i at arbejde med børn med særlige behov, såsom børn med præmature udfordringer og sprogtilegnelse.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg har deltaget i følgende kurser:

  • Styrket pædagogiske læreplan
  • Grunduddannelse som dagplejer
  • Førstehjælpskursus til små børn
  • Præmatur kursus
  • Pædagogik og psykologi kursus

Hverdagen i dagplejen

Det er vigtigt for mig, at hvert enkelt barn bliver set og hørt, for lige netop det barn det er. Det er ligeledes vigtigt for mig at skabe rammer, så hvert barn får mulighed for at udvikle sig bedst muligt.

Vi går i legestue og heldagslegestue, her er vi kreative, synger sange og styrker vores sociale relationer til de andre børn og voksne. Vi går til sang i konfirmandhuset, hvor vi synger, danser og øver forskellige fagter og er på besøg i børnehaven, hvor vi udforsker børnehavens legeplads, deres legesager og forbereder de store børn, der snart skal videre i børnehaven.

Forældresamarbejdet er vigtigt for mig, og jeg ønsker at vi har en åben og ærlig dialog, der giver grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt.